Condicions d'ús

1. INFORMACIÓ GENERAL

El titular del lloc www.eldivendres.com és en Joan Puigcorbé i Garcia, actuant com a persona jurídica, amb domicili social a Passeig Pere III, 94 baixos, 08242, Manresa, i amb NIF 39336308Y.

Les condicions següents regulen la informació i l'ús permès del lloc web www.eldivendres.com (des d'ara 'el Web'), que Joan Puigcorbé i Garcia d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posen a disposició dels Usuaris d'Internet.

El Web ha estat creat i dissenyat amb la finalitat de ser un servei de publicació d'anuncis de productes i serveis tant per a l'edició digital com per a l'edició impresa. Aquest servei s'ofereix a persones físiques i a persones jurídiques.

 • Persona física: és tot membre de l'espècie humana susceptible d'adquirir drets i contreure obligacions.
 • Persona jurídica: organització de persones o de persones i de béns a la qual el dret reconeix capacitat unitària per ser subjecte de drets i obligacions, com les corporacions, associacions, societats i fundacions.
2. CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés i la utilització del Web que Joan Puigcorbé i Garcia posa gratuïtament a disposició dels Usuaris d'Internet.

L'accés al Web implica la seva acceptació sense reserves.

La utilització de determinats serveis de publicació d'anuncis en l'edició digital i en l'edició impresa es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas. Aquestes condicions particulars s'establiran per escrit entre l'anunciant i el titular del Web.

En funció de la utilització que es faci del Web es poden distingir dos tipus de perfil:

 • Anunciant: qualsevol Usuari d'Internet, persona física o jurídica, que publica un anunci de qualsevol tipus fent servir el Web.
 • Usuari: qualsevol Usuari d'Internet que accedeix al Web.


Un anunciant que vulgui publicar un anunci, fent servir el Web, haurà d'accedir a l'apartat 'Posar un anunci a la revista', escollir la temàtica de l'anunci entre les proposades, triar el tipus d'anunci i omplir tots els camps del formulari d'alta de l'anunci.

Per publicar un o varis anuncis, no es necessari registrar-se en el Web.

Qualsevol anunciant que publiqui un o més anuncis, podrà registrar-se en el Web per poder fer el manteniment dels anuncis que publica. Per registrar-se en el Web haurà d'accedir a l'apartat 'Registrar-se' i omplir totes les dades del formulari. Un anunciant registrat, per accedir als seus anuncis, haurà d'accedir a l'apartat 'Entrar' i introduir les dades que ha fet servir per registrar-se.

2.1. CONDICIONS PER PUBLICAR ANUNCIS

L'anunciant haurà de completar tots els apartats del formulari d'alta de l'anunci sense superar el límit màxim de caràcters dels camps de text proposats. Serà requisit indispensable per a poder publicar l'anunci omplir els camps obligatoris del formulari.

Una vegada facilitada tota la informació del servei o producte a publicar per part de l'anunciant, es procedirà, al cobrament efectiu de l'import pactat entre l'anunciant i el titular del Web, en els cassos que així es requereixi, i a un procés de validació de continguts. Si en la validació de continguts es detectés que la informació de l'anunci incomplís alguna de les condicions incloses en aquest document, l'anunci no serà publicat. El titular del Web enviarà a l'anunciant un correu electrònic indicant que l'anunci no es pot publicar i que es posi en contacte amb ell per explicar-li els motius.

Si la proposta de continguts de l'anunci a publicar no passa el procés de validació, l'anunciant haurà de modificar els continguts no vàlids, d'acord amb les indicacions que li hagi fet el titular del Web.

Les dades del producte o serveis i les dades de contacte que faciliti l'anunciant han de ser veraces i han d'estar actualitzades d'acord amb la situació actual.

Per oferir un producte en el Web, l'anunciant ha de ser propietari del mateix o ha d'estar expressament autoritzat o legitimat pel propietari per poder-ho fer.

L'anunciant és totalment responsable de la informació facilitada per publicar l'anunci. El titular del Web no tindrà cap responsabilitat sobre l'anunci publicat o dels seus continguts, ni sobre la veracitat de les característiques i imatges del mateix.

No es publicaran anuncis que no compleixin amb la legislació vigent i/o que els seus continguts incloguin informació de caràcter racista, xenòfob, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones.

No es publicaran anuncis en que els continguts puguin ser considerats il·legals o no adequats, segons l'opinió del titular del Web.

No està permès oferir el mateix anunci més d'una vegada. Els anuncis duplicats que es detectin en el procés de validació no es publicaran.

Només es permeten un màxim de tres anuncis gratuïts, al mateix temps, per anunciant. Si es vol publicar més de tres anuncis s'haurà de contactar amb el titular del Web.

Només està permesa la publicació d'imatges en l'anunci sempre que aquestes corresponguin al producte o servei anunciat.

No es publicaran fotografies de productes o serveis que continguin adreces d'Internet o números de telèfon.

No es publicaran anuncis en que els números de telèfon de contacte siguin de tipus Premium de pagament (80x, ...), així com altres formes de contacte (SMS, ...).

No es permeten, ni es publicaran anuncis dels productes següents: productes relacionats amb la salut (fàrmacs o pseudofármacs), productes de bellesa, roba interior, papers de registre o padró, targetes d'aparcament, begudes alcohòliques, tabac, armes, productes relacionats amb el sexe (joguines eròtiques, preservatius, pornografia, etc.) o qualsevol altre producte que atempti contra la legislació vigent.

No es permetran, ni es publicaran anuncis de productes o serveis que siguin o semblin de broma.

No es permeten, ni es publicaran anuncis de productes que es detecti que són còpies pirates i/o falsificacions. Això inclou articles com programari, rellotges, roba, accessoris, perfums i qualsevol altre producte semblant. Quan es tracta d'anuncis sobre pel·lícules DVD, videojocs, programes d'ordinadors, o articles de característiques similars, sempre s'ha d'indicar en la informació de l'anunci que els productes són originals. La legislació espanyola prohibeix i castiga amb penes de presó i multa als anunciants que ofereixen còpies pirates o falsificacions.

No es permeten, ni es publicaran productes o serveis de diferents categories en un mateix anunci.

2.2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER PUBLICAR ANUNCIS

VEHICLES

No està permès oferir més d'un vehicle en un mateix anunci.

Els vehicles anunciats han de disposar de matrícula espanyola. Si no és així s'haurà d'indicar que el vehicle compta amb els permisos corresponents per al seu ús en territori espanyol.

MASCOTES

Segons la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3926 de 16/07/2003), és obligatori incloure el número del nucli zoològic en els anuncis de transacció d'animals. Per més informació sobre els nuclis zoològics, trucar al 93 567 08 15

SERVEIS PROFESSIONALS

No es permetrà cap tipus de servei que comporti qualsevol pràctica il·legal Especialment es prohibeixen serveis relacionats amb la pirateria (downgreo de consoles, realització de còpies de seguretat de programari, música, pel·lícules, etc.), serveis relacionats amb la vidència, santeria, esoterisme, màgia negra, etc., així com qualsevol tipus de servei de contacte, relax, sexe, etc.

2.3. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'anunciant reconeix i accepta que la responsabilitat màxima del titular del Web que pogués derivar-se de la publicació de l'anunci és la següent:

 • Si l'anunci del producte o serveis no es publiqués en les dates previstes i/o no es publiqués en la forma i termes acordats, ja sigui per raons tècniques, de qualsevol altre tipus o per qualsevol altra causa, la responsabilitat màxima del titular del Web quedarà limitada a fer posteriorment una nova publicació de l'anunci. Si això no fos possible o si el titular del Web així ho decidís, la responsabilitat màxima consistiria en el reemborsament, si és el cas, de la part proporcional del preu pagat per publicar l'anunci que hagi efectuat l'anunciant.
 • En cap cas el titular del Web respondrà per altre tipus de danys, ja siguin efectius, indirectes, o de qualsevol altre tipus, ni pel lucre cessant que hagués pogut patir l'anunciant per la falta de publicació puntual i/o correcta de qualsevol anunci.
 • El titular del Web no respondrà pels retards, publicació errònia o per la falta de publicació de l'anunci com a conseqüència de fets o circumstàncies que estiguin fora del seu control, inclòs, a títol enunciatiu i no limitatiu, acció governativa, incendi, inundació, terratrèmol, fallida tècnica, explosió, etc.


2.4. ALTRES

Accedint a l'apartat 'Ajuda' del Web trobarà més informació sobre la publicació d'anuncis, categories d'anuncis gratuïts, preus d'anuncis de pagament i les preguntes freqüents.

Per contactar amb el titular del Web ha d'omplir el formulari que trobarà en l'apartat 'Contacte' o fer servir les dades de contacte que trobarà en el punt 5 d'aquest document.
3. CONDICIONS D'ÚS

El titular del Web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Web, de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'ús.

Per això es recomana que els Usuaris d'Internet llegeixin atenta i detingudament aquestes Condicions d'ús cada vegada que vulguin entrar i fer ús del Web, ja que aquestes poden estar subjectes a modificacions.

El titular del Web no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. El titular del Web durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles accions necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l'accés al Web com l'ús no autoritzat que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.

El titular del Web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús.

El titular del Web no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'Usuari d'Internet (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència:

 • de la presència d'un programari maliciós en l'ordinador de l'Usuari d'Internet que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del Web,
 • d'un mal funcionament del navegador,
 • de l'ús de versions no actualitzades del navegador.


El titular del Web no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l'absència de programari maliciós o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o en els fitxers de l'Usuari d'Internet, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'Usuari d'Internet per aquest motiu.

Si qualsevol Usuari d'Internet o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del propi Usuari d'Internet o d'un tercer susceptibles d'indemnització i que en particular, consisteixin en:

 • activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d'acord a la normativa penal,
 • activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial,
 • activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública,
 • activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i a principis de no discriminació i la protecció de la salut i la infància,

haurà de notificar-ho, amb les observacions o il·lícits observats pel mateix.
4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

Si un Usuari d'Internet considera que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el Web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació al titular del Web amb el següent contingut:

 • dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic,
 • descripció de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el Web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en el Web,
 • fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d'aquesta activitat,
 • en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta,
 • declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
5. DADES DE CONTACTE DEL TITULAR DEL WEB

Es posa a la disposició dels Usuaris d'Internet la següent informació per poder dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Nom: Joan Puigcorbé i Garcia

Adreça postal: Passeig Pere III, 94 baixos, 08242, Manresa Barcelona

Adreça de correu electrònic: anuncis@eldivendres.com

Telèfon: + 34 93 877 38 08
6. ENLLAÇOS

Tot enllaç de tercers al Web ha de fer-se a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits altres tipus d'enllaç i qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats.

L'establiment d'un enllaç, implica l'existència de relacions passades o presents entre el titular del Web i el propietari del lloc web on s'estableixi, no implica per part del titular del Web ni l'acceptació ni l'aprovació dels seus continguts o serveis.

El titular del Web no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del Web.
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del Web són titularitat de Joan Puigcorbé i Garcia a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquest drets inclouen el programari, el codi font, el disseny gràfic, l'estructura de navegació, les bases de dades, els textos, les fotografies i imatges, i en general tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del titular del Web o si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari.

Joan Puigcorbé i Garcia és titular dels drets de propietat intel·lectual que fan referència als seus productes i serveis, respecte a les cites de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el Web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual del titular del Web donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Els Usuaris d'Internet hauran de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Web. No obstant això, els Usuaris d'Internet podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat pel Codi Penal.
8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Tota la informació referent al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal, que ens són facilitades, es troba en la nostra Política de privacitat.

La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de privacitat.
9. COOKIES

Tota la informació sobre les cookies en general i sobre les que s'utilitzen en el Web en particular es troba en la nostra Política de cookies.

La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de cookies.
10. JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicaran subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola vigent, a la qual es sotmeten expressament el titular del Web i els Usuaris d'Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa.
Les cookies d'aquest web s'utilitzen per personalitzar el contingut, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el transit. També, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web. Al continuar navegant accepta la nostra Política de cookies. Més informacióAcceptar