Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades personals que els Usuaris d'Internet faciliten en el lloc web www.eldivendres.com.

El titular del lloc web www.eldivendres.com és en Joan Puigcorbé i Garcia, actuant com a persona jurídica, amb domicili social a Passeig Pere III, 94 baixos, 08242, Manresa, i amb NIF 39336308Y.

El lloc web www.eldivendres.com és un servei web d'informació que publica diferents tipus d'anuncis de productes i serveis.

Per conèixer els diferents tipus de productes i serveis que es poden publicar en el lloc web www.eldivendres.com, ha de dirigir-se a l'apartat 'Ajuda' d'aquest lloc web.

2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d'Internet, que facilitin les seves dades personals en aquest lloc web, la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen aquestes dades personals.

3. LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
  • Altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

4. FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES PERSONALS

Les finalitats de la recollida de les dades personals que ens faciliten els Usuaris d'Internet i dels seus tractaments posteriors són per poder realitzar la gestió dels anuncis i per donar contesta a les consultes dels Usuaris d'Internet que ens facin arribar per mitja de l'apartat 'Contacte' d'aquest lloc web.

Les dades personals es tractaran per publicitar l'anunci del producte o servei que ofereix l'Usuari d'Internet i es publicaran en aquest lloc web perquè els interessats puguin contactar amb ell.

Totes les dades personals les facilitaran els Usuaris d'Internet en els formularis posats a tal efecte en aquest lloc web.

Les dades personals que es sol·liciten en els formularis són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament els anuncis, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per a les quals es sol·liciten.

Les dades personals facilitades pels Usuaris d'Internet han de ser exactes, correctes i han d'estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es detecten dades personals inexactes i/o incorrectes, es deixarà de publicitar l'anunci en aquest lloc web i es donaran de baixa.

Les dades personals seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en que pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a Joan Puigcorbé i Garcia per aquests tractaments.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals que faciliten els Usuaris d'Internet seran tractades de forma lleial i lícita, es faran servir per les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per unes altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Joan Puigcorbé i Garcia no serà responsable de cap tipus de tractament de les dades personals que es publiquen en aquest lloc web, que puguin fer els Usuaris d'Internet.

Les dades personals que els Usuaris d'Internet ens facilitin s'emmagatzemaran en un fitxer que forma part de la base de dades que Joan Puigcorbé i Garcia ha creat per realitzar les gestions d'aquest lloc web. Aquest fitxer ha estat inscrit en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals que els Usuaris d'Internet ens facilitin no es comunicaran a cap altre tercer.

Les dades personals dels Usuaris d'Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

7. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals que els Usuaris d'Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. Joan Puigcorbé i Garcia en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d'aquest lloc web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades personals i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Joan Puigcorbé i Garcia, té implementades totes les mesures d'índole tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al que estan exposades, ja provinguin d'una acció humana o d'un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que Joan Puigcorbé i Garcia realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al lloc web. Tota la informació que els Usuaris d'Internet facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

8. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els Usuaris d'Internet que hagin facilitat les seves dades personals a Joan Puigcorbé i Garcia podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir aquests Drets, podran dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, a Joan Puigcorbé i Garcia, Passeig Pere III, 94 baixos, 08242, Manresa o a la següent adreça de correu electrònic: info@eldivendres.com , amb la referencia "Protecció de dades personals", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud

9. CONSENTIMENT

A l'acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d'Internet estan d'acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades personals per a les finalitats exposades anteriorment.

10. ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@eldivendres.com.

11. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del lloc web www.eldivendres.com ha estat actualitzada el mes de març de 2014.

Joan Puigcorbé i Garcia, es reserva el dret a modificar la Política de privacitat d'aquest lloc web en cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.

Es recomana als Usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran en el lloc web www.eldivendres.com .

Les cookies d'aquest web s'utilitzen per personalitzar el contingut, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el transit. També, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web. Al continuar navegant accepta la nostra Política de cookies. Més informacióAcceptar